6946893751,6989284409 Σύβοτα, Θεσπρωτίας


ΒΑΛΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ


| ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
 

Κατά κύριο λόγο η εκτίμηση ακινήτων είναι μια υπηρεσία την οποία παρέχουν τράπεζες, μεγάλες εταιρείες ή και ιδιώτες έτσι ώστε να εκτιμήσουν ένα περιουσιακό στοιχείο με στόχο τη μετέπειτα πώληση, δανειοδότηση ή υποθήκη του.

Η χώρα μας δεν έχει μεγάλη εμπειρία σε αυτού του είδους τις υπηρεσίες, όμως τα τελευταία χρόνια διακρίνεται μια κίνηση και μια προσπάθεια τόσο από διάφορους φορείς όσο και από ιδιώτες να προωθήσουν και να παρέχουν αυτού του είδους τις υπηρεσίες στους ενδιαφερόμενους.

Έτσι ο κ. Βαλάκος Σπυρίδων - ως εκτιμητής - με τα μέσα που διαθέτει και τη συνεχή και αδειάλλειπτη ενημέρωση πάνω σε αυτά τα τα θέματα μπορεί να εκτιμήσει το ακίνητο που σας ενδιαφέρει για αγορά ή για πώληση.