6946893751,6989284409 Σύβοτα, Θεσπρωτίας


ΒΑΛΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ


| ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ
 

Αυτό το οποίο επικυρώνει και αναδεικνύει το ρόλο και την αξία ενός επαγγελματία κτηματομεσίτη, είναι ο κατάλληλος χειρισμός των πολύπλοκων διεργασιών που διέπουν τη διαδικασία της αντιπαροχής. Επίσης, καταλυτικό ρόλο παίζει η ικανότητα του να ξεπερνάει τα τροχοπέδη που παρουσιάζονται στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που ομολογουμένως είναι σκληρές.

Επειδή η αντιπαροχή είναι ένα είδος συναλλαγής που συμφέρει τόσο τον οικοπεδούχο, όσο και τον εργολάβο, βασικός στόχος μας είναι αρχικά η προώθηση μιας καλής και εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ οικοπεδούχου και εργολάβου και η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των. Επιπλέον, συμβάλλουμε έτσι ώστε να εξομαλυνθούν τυχόντα προβλήματα που πιθανώς προκύπτουν είτε από παράλογες απαιτήσεις του κατόχου του οικοπέδου ή από κωλύματα από πλευράς κατασκευαστή.